תפריט בחירה אישי

צהריים

מטופל מספר: 1057

חדר מספר 20

מיטה 203

הערות תזונה מיוחדות:

תפריט מותאם - נטול גלוטן

סיכום תזונאית

ההזמנות הקודמות שלי