Skip to content

ספטמבר 2023

KMG – Your Home for Advanced Personalized Medicine

KMG is a medical center specializing in professional and compassionate healthcare services. The group consists of skilled and professional medical teams providing community healthcare in HMO clinics and private medical service centers in Israel and around the world

KMG הבית לרפואה אישית מתקדמת

KMG הינו בית רפואה המתמחה בשירותי רפואה מקצועיים ואכפתיים ללקוחות. הקבוצה מכילה צוות רופאים מיומנים ומקצועיים המספקים מענה לרפואת הקהילה במרפאות קופות החולים ובמוקדי שירותי רפואה פרטיים בישראל ובעולם.

כרטיס הביקור של וילונות חן תל אביב

כל סוגי הבדים נבחרים באופן אישי על ידי בעלי החברה, ומיובאים ממפעלים מובילים ברחבי אירופה.
ברשותנו מתפרה מקצועית, ומגוון הווילונות כולו נתפר במקום.
כל וילון מותאם באופן אישי לטעמכם, וצוותינו המקצועיים יגיעו אל ביתכם על מנת לבצע מדידות מדויקות.