Skip to content

אפריל 2021

כרטיס הביקור החכם של תמיר מזרחי – מצבות אבני שוהם

בס"ד תמיר מזרחי בעלים "עבודתנו מסתיימת רק לאחר השגת שביעות רצון מלאה של הלקוח.גם לאחר סיום העבודות לקוחותינו מקבלים אחריות על שירותינו" משרד נייד וואטסאפ… Read More »כרטיס הביקור החכם של תמיר מזרחי – מצבות אבני שוהם