התוכן המבוקש מוגן בסיסמה. כדי לצפות בו, יש להזין אותה כאן:

אמנת מושב הדין

בראשות עו"ד רונן סטי

קראו בעיון ואשרו בתחתית העמוד את אמנת מושב הדין

Justice1

מושב הדין לבוררות מומחים וליישוב סכסוכים

דרכי התקשרות - מושב הדין

טל': 03-8023000 פקס: 03-8023010 רח' בר כוכבא 23, מגדל V-Tower, קומה 18, בני ברק 5126002 אתר: www.Justice1.co.il אימייל: Office@justice1.co.il

התצהיר

אנו, הח"מ, חברי קהילת העסקים, הנדל"ן והניהול בישראל , מעריכים כי הליכי יישוב סכסוכים מתקדמים A.D.R – Advanced Dispute Resolution, מחוץ לבתי המשפט, עשויים לפתור ביתר יעילות ומקצועיות סכסוכים רבים; אנו שותפים לדעה כי במציאות של עומס קשה מנשוא בבתי המשפט, מהווים ההליכים המתקדמים ליישוב הסכסוכים, בית טבעי לפתרון סכסוכים נכון ומתקדם עבורנו! אי לכך אנו מצהירים, מסכימים ומחויבים בזאת לפעול לאור העקרונות הבאים:

עקרונות אמנת מושב הדין

1. לתאם עם באי כוחינו את יישומה של גישה זו בפועל במהלך העסקים השוטף; 2. במקרים המתאימים לשלב בחוזי התקשרות סעיפי יישוב סכסוכים מתקדמים של בוררות ויישוב סכסוכים, לרבות הליכי בוררות מתקדמים בפני צוות בוררות של משפטן ובעל מקצוע, הליכי גישור, ואחרים; 3. להרחיב ידיעותינו בתחומי ה-A.D.R באמצעות הרצאות מקצועיות, הכשרות והשתלמויות במטרה לחסוך במשאבים היקרים הנדרשים לניהול סכסוכים ולצאת נשכרים מן היתרונות הנלווים להצלחתם; שמירת שמנו הטוב בעולם העסקים, שמירת דיסקרטיות, איתנות פיננסית, מוטיבציה גבוהה בארגון, יחסים טובים וחמים עם קהל הלקוחות, הספקים והשותפים האסטרטגיים שלנו; 4. לעודד את הברית בין חברי המגזר העסקי, הנדל"ן והניהול בישראל לאמץ גישה זו ובכלל זאת להצטרף לאמנה זו, לרכוש כלים מקצועיים לפתרון סכסוכים מתקדם ולהפוך למקור להפצת תורה זו; 5. לבחון בחיוב אפשרות של יישוב סכסוכים במושב הדין מקרים המתאימים מתוך הכרה בייחודו המקצועי, הרכבו הייחודי ופריצות הדרך אותן הוא מיישם בתחומים אלה.

ולראיה באנו על החתום!