שם העובד: יעקב ישראלי

תפקיד: פקח בטיחות

מספר עובד: 765456

מחוז צפון

תאריך ביקור אחרון במערכת: 23/7/21 שעה-14:41

התעניין לאחרונה ב: בטיחות | טפסים מקוונים | נהלים

לצפייה ברשימת הנגיעות המלאה

תאריך תחילת עבודה: 17/12/15

טלפון: 0502-555731

ת.ז: 300152105

ת.לידה: 22/10/1986

חבר קופ"ח : מאוחדת

לצפייה במידע רפואי - עובד מספר 765456 יעקב ישראלי

שם מנהל: איתי דניאל

נייד איש קשר במידת צורך: 0546543777

מרכז בקרה והזנת תכנים

  • סרטוני הדרכה בטיחות
  • נהלי בטיחות מעודכנים
  • טפסים
  • הערות חשובות

סרטון 1:

https://www.youtube.com/watch?v=KpxiJPoHyzg

 

סרטון 2:

https://www.youtube.com/watch?v=KpxiJPoHyzg

  •  אסור לרדת מהרציף לתחום המסילה! ...
  • אסור להישען על רכבת הממתינה ברציף! ​
  • קודם יורדים, אח"כ עולים – נותנים זכות קדימה ליורדים מהרכבת ורק לאחר מכן לעלות. ​
  • הקפידו שלא לחסום את המעברים, המדרגות והדלתות – גם בשעות העומס. ...
  • הימנעו מלהישען על דלתות הקרון, בין אם הרכבת נוסעת ובין אם הרכבת עומדת. ...

טופס אירוע א'

טופס אירוע ב'

טופס אירוע ג' 

HBKJKJKBKJ