גד טיכו

אודות

גד טיכו מייצג בעניינים שונים מגוון רחב של לקוחות המשרד בתחומי הבנקאות, ביטוח, הנדל"ן, התשתיות ועוד.
ניהל ומנהל תביעות מסחריות רבות, בהיקפים כספיים מהותיים, לרבות התגוננות בתביעות ייצוגיות בבתי המשפט, לרבות הופעות בבית המשפט העליון ובהליכי בוררות.

כמו כן מתנהלים בפני גישורים ובוררויות מסחריות, לרבות בתחום הנדל"ן.

מפרסם מאמרים בכתבי עת שונים בעברית ובאנגלית. מרצה מעת לעת בלשכת עורכי הדין, לשכת רואי חשבון, "יתרו" מוסד לבוררות עסקית ועוד – בתחומים של דיני בוררות, הליכי ליטיגציה אזרחיים ועוד

מושב הדין לבוררות מומחים ויישוב סכסוכים